Tags,

Container, industrie, sloop, aluminium, zink, lood, elektronica, transport, regio, afhalen.

Hoofdpunten:

Hoe komt de schrootprijs tot stand.
De toekomst van schroot.

Schroot Oirschot

In de regio Oirschot zijn veel bedrijven actief die zich bezighouden met het verwerken en recyclen van schroot en metalen. Onder schroot verstaan zij meestal ijzer, staal, gietijzer enzovoort en onder oude metalen verstaan zij meestal koper, lood, aluminium, brons, tin, zink enzovoort. Doordat er steeds meer bedrijven actief zijn in deze branche wordt er veel geïnnoveerd. Dit zorgt voor betere en snellere methodes om het schroot om te zetten tot gerecyclede materialen / secundaire grondstoffen. Hierdoor wordt toepassing steeds hoogwaardiger en de opbrengsten voor de metalen steeds hoger. Echter de opbrengst wordt het meeste bepaald door de vraag en aanbod naar de betreffende metalen.

Ook is het voor de groene imago voor een hoop bedrijven belangrijk om gerecycleerde materialen in te zetten in hun productieproces. Consumenten vinden het belangrijk dat bedrijven bijdragen aan een beter milieu.

Hoe komt de schrootprijs tot stand
Allereerst door marktwerking, dus vraag en aanbod. De prijs varieert de laatste jaren tussen de €0,15 tot €0,25 per kilo. De prijs is uiteraard afhankelijk van het soort metaal (ijzer, koper, aluminium, enzovoort) en de kwaliteit die u aanlevert, maar het hangt er ook vanaf naar welke handelaar u gaat. Bij sommige handelaren kun u contant betaald krijgen voor uw metalen en/of elektronica. Uw regionale handelaar zal u met plezier informeren over de actuele prijzen / opbrengsten.

De toekomst van schroot
Schroot zal in de toekomst een steeds belangrijke rol spelen bij het produceren van nieuwe producten. Doordat grondstoffen steeds schaarser worden zal het percentage gerecycleerd materiaal in nieuwe producten steeds hoger worden. Hierdoor zal recycling en dus ook de recyclingbedrijven, schroothandelaren, afvalinzamelaars, enzovoort een steeds belangrijkere rol in de maatschappij en in de materialen keten gaan spelen. Hierdoor is het belangrijk dat de recycling bedrijven steeds professioneler worden waardoor ze ook de moeilijk bereikbare grondstoffen uit de afvalstromen kunnen recycleren.

Ga naar de officiele Website